Affärsängel

Luft under vingarna
för både dig och onoterade bolag

Affärsänglarna i Malmö är ett nätverk av stora och små investerare. Vi anser att även vanligt folk måste få chansen att göra tidiga och framgångsrika investeringar i onoterade bolag, istället för bara institutioner och redan förmögna. Organisationen drivs som en ideell förening. Som medlem investerar du efter egen förmåga och bidrar med din kompetens i mån av tid och engagemang.

 

Vi agerar alltid som aktiva aktieägare i de bolag vi väljer att investera i. Detta görs i ett nära samarbete med nätverket av affärsänglar. Syftet är att på detta sätt skapa ägarspridning samt snabbt och enkelt ge access till nytt kapital. Vår vision är att vara en stödjande och aktiv vägvisare på entreprenörens färd mot framgång – en resa vi själva har gjort. Vår mission – vårt syfte bortom lönsamhet – handlar om att demokratisera investeringsbranschen.

 

Välkommen på ett förutsättningslöst möte, så berättar vi gärna mer!

  • Vit Edin Ikon
  • White Facebook Icon