top of page
Nyheter_Bakgrund.png

Hög tid att demokratisera investeringsbranschen

Uppdaterat: 3 mars 2022

"Även om aktier lockar allt fler, är den del man ofta tjänar mest pengar på – att investera i onoterade bolag – fortfarande förbehållet en viss grupp; de som ofta redan sitter på en stor förmögenhet." Det skriver Sami Sulieman, entreprenör och grundare av Affärsänglarna i Malmö.



Allt fler inser fördelarna med att investera på börsen, även i mindre bolag och startups. Under 2020 ökade antalet privata aktieägare stort – totalt med 80 000 privatpersoner, varav många yngre i ålderskategorin 25–34 år. Det är en rolig och glädjande utveckling på många plan. Under 2020 ökade antalet privata aktieägare stort – totalt med 80 000 privatpersoner, varav många yngre i ålderskategorin 25–34 år. Det är en rolig och glädjande utveckling på många plan.


Men även om aktier lockar allt fler, är den del man ofta tjänar mest pengar på – att investera i onoterade bolag – fortfarande förbehållet en viss grupp; de som ofta redan sitter på en stor förmögenhet. Dessa ges tillfälle att investera i onoterade bolag och är sedan de som tjänar mest när bolagen i fråga noteras och aktierna går upp. Årligen investeras cirka tre miljarder kronor i runt 400–600 onoterade tillväxtbolag i Sverige. Den absoluta merparten av dessa investeringar görs av statliga riskkapitalbolag samt private equity-fonder.


Men är skillnaden på att investera i ett noterat bolag och ett onoterat verkligen så stor? Det korta svaret är ja. Affärsänglar tjänar i genomsnitt 2,5 gånger sin investering inom fyra år och en investering i en onoterad startup genererar cirka 27 procent vinst per år.


Låt oss ta ett exempel. Börsen ger i genomsnitt en avkastning på 8–10 procent per år, medan onoterade bolag ger cirka 25 procent avkastning årligen. De flesta nystartade bolag har ett aktiekapital när de startar som sedan växer i takt med deras utveckling. Värdet på flertalet mindre noteringar på de tre mindre börserna ligger oftast mellan 25–100 miljoner kronor och därifrån tar det normalt några år innan värdet växer. Denna utvecklingskurva, även kallad S-kurva, är något de flesta bolag följer.


På senare tid har dock börsintroduktionen för många bolag skett allt senare på S-kurvan vilket också medfört att småspararna missat den största chansen till tillväxt. Lyckas man komma in och investera innan bolaget börsnoteras, det vill säga när värdet på bolaget ligger på allt mellan 0–25 miljoner kronor, har man oftast en väldigt trevlig resa framför sig mot IPO där värdet kan öka till 25–100 miljoner kronor på 2–3 år. Det är dock väldigt sällan småsparare sitter inne på nätverk och kontakter som ger dem den möjligheten – detta är oftast något som är förbehållet de som redan har byggt upp en förmögenhet, inte sällan genom just aktier och bolagsinvesteringar. Investerare som sitter på ett stort kapital och som går in en tid innan IPO vill dessutom ofta se en snabb ökning av sin investering. Detta innebär att utan att några egentliga milstolpar uppnås för företaget i fråga pressas värderingarna upp högt i IPO vilket gör att aktien under sin första tid som noterad är under väldigt hög press – något som i hög grad påverkar utvecklingen.


Den tid som småsparare kunde tjäna pengar på IPO är i stort sett över, detta då en IPO ofta är kraftigt övertecknad och intresset ofta (alltför) stort. Ofta faller också kursen 20–40 procent när det gäller mindre nynoterade bolag, vilket storspararna är väl medvetna om. Det kan ta upp till 1–2 år innan aktien efter notering når en substantiell milstolpe som gör att intresset återkommer och kursen drar iväg. Då är tyvärr småspararna ofta långt borta och först på väg tillbaka när kalaset redan är i full gång och aktien har ökat med 30–40 procent – en uppgång och utdelning som mer förmögna investerare fått ta del då de ofta sitter på förhandsinformation om vad som är på gång när bolaget i fråga för en riktad emission. På så vis kammar de – återigen – hem storkovan och småspararna sitter där med lång näsa och tom bössa. And so, the story goes.


Genom att ge småsparare och publika investerare möjlighet att göra tidiga investeringar i onoterade bolag, sprids ägarbilden vilket ger en mer jämlik och demokratiserad investeringsbransch. Det är viktigt att även vanligt folk måste få chansen att göra tidiga och framgångsrika investeringar - inte bara institutioner och de som redan sitter på kapital.

コメント


bottom of page